Muṭāli̒āt-i siyāsī- ijtimā̒ī-i tārīkh-i mu̒āṣir-i Īrān

Date :

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : multilingue / Multiple languages

Relation : Pizhvāk-i jāmi̒ah / Tihrān : Muassiah-i muṭāli̒āt va taḥqīqāt-i ijtimā̒ī-i Īrān/mihr , 2022-