Στραβωνος Περι της γεωγραφιας βιβλια ιζ'. Strabonis De situ orbis libri XVII. Græcè & latinè simul jam, in eorum qui pariter & geographiæ et utriusque linguæ studiosi sunt, gratiam editi : olim quidem, ut putatur, à Guarino Veronensi, & Gregorio Trifernate in latinum conversi : ac deinde Conradi Heresbachii opera ad ejus generis autorum fidem recogniti : nunc verò postremùm, eruditorum aliquot industria ac studio, quorum in præfatione fit mentio, ab innumeris, quibus æquè & Græcum exemplar & Latina translatio scatebant, mendis repurgati. Accessit rerum et verborum memorabilium locupletiß. Index.

Date :

Type : Livre / Book

Langue / Language : latin / Latin

Langue / Language : grec ancien (jusqu'à 1453) / Greek, Ancient (to 1453)

Oeuvre liée : Géographie

Géographie antique

Hopper, Marcus (15..?-1565) (Editeur scientifique / editor)

Heresbach, Conrad (1496-1576) (Editeur scientifique / editor)

Tifernas, Gregorio (1414-1462) (Traducteur / translator)

Guarini, Alessandro (1563?-1636) (Traducteur / translator)

Petri, Heinrich (1508-1579) (Imprimeur / printer)

Tschudi, Aegidius (1505-1572) (Dédicataire / dedicatee)

Le Febvre, Michel (16..-17..) (Ancien possesseur / former owner)

Gosselin, Jacques-Nicolas (17..-17..) (Nom associé / associated name)

Collège des Grassins (Paris) (Ancien possesseur / former owner)

Séminaire du Saint-Esprit (Paris). Bibliothèque (1703-1790) (Ancien possesseur / former owner)

Dépôt littéraire des Enfants de la patrie (Ancien possesseur / former owner)