Jordkloten i vår solverld, hvilka kallas planeter och jordkloten i stjernehimmelen samt deras inbyggare, äfvensom andarne och änglarna der på grund af hvad som blifvit hördt och sedt / ett verk af Emanuel Swedenborg ; från latinska urskriften af år 1758 öfversatt af C.J.N. Manby,...

Date :

Type : Livre / Book

Langue / Language : suédois / Swedish

Spiritualité

Ciel (religion)

Mort -- Aspect religieux

Esprits

Cosmologie

Manby, Carl Johan Nilsson (1839-1920) (Traducteur / translator)

Relation : Jordkloten i vår solverld, hvilka kallas planeter och jordkloten i stjernehimmelen samt deras inbyggare, äfvensom andarne och änglarna der på grund af hvad som blifvit hördt och sedt / ett verk af Emanuel Swedenborg ; från latinska urskriften af år 1758 öfversatt af C.J.N. Manby,... / Stockholm : Nykyrkliga Bokförlaget , 1895