Studia z Polityki Publicznej

Date :

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : multilingue / Multiple languages

Relation : Studia z Polityki Publicznej / Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza , 2014-