Κλαυδιου Αιλιανου περι Ζωων... = = Claudii Aeliani, De Animalium Natura Libri XVII. Petro Gillio Gallo & Conrado Gesnero Helvetio Interpretibus. Accessit index locupletissimus :

Date :

Type : Livre / Book

Langue / Language : grec ancien (jusqu'à 1453) / Greek, Ancient (to 1453)

Langue / Language : latin / Latin

Oeuvre liée : De la nature des animaux

Gilles, Pierre (1489-1556) (Traducteur / translator)

Gesner, Conrad (1516-1565) (Traducteur / translator)

Blanc, Antoine (1546-162.) (Imprimeur / printer)

Grand séminaire (Poitiers). Bibliothèque (Ancien possesseur / former owner)

Augustins (Montmorillon). Bibliothèque (Ancien possesseur / former owner)