Tal om de fria konsters värde och nytta ; hållit för kongl. vetenskaps academien vid praesidii nedläggande, den 23 julii, år 1757. Af Carl Fredric Adelcrants, Öfver-intendent och ridd. af K. nordst. orden.

Date :

Type : Livre / Book

Langue / Language : suédois / Swedish

Catalogue Worldcat

Art

Salvius, Lars (1706-1773) (Editeur commercial / publisher)

Relation : Tal om de fria konsters värde och nytta ; hållit för kongl. vetenskaps academien vid praesidii nedläggande, den 23 julii, år 1757. Af Carl Fredric Adelcrants, Öfver-intendent och ridd. af K. nordst. orden.