Dzieje Najnowsze

Date :

Editeur / Publisher : Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk , 2016-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : multilingue / Multiple languages

Relation : Dzieje najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] / Polska Akademia Nauk, Instytut Historii / Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1969-