Лутка и маска у српској култури : од обредног до позоришног чина / приредили Љиљана Динић и Зоран Ђерић

Date :

Editeur / Publisher : Нови Сад : Позоришни музеј Војводине , 2014

Type : Livre / Book

Langue / Language : serbe / Serbian

ISBN : 978-86-80006-01-7

Théâtre de marionnettes -- Serbie

Marionnettes -- Serbie -- Histoire

Masques -- Serbie -- Histoire

Dinić, Ljiljana (19..-....) (Editeur scientifique / editor)

Ðerić, Zoran (1960-....) (Editeur scientifique / editor)

Collection : Библиотека Луткарство / Нови Сад : Позоришни музеј Војводине , 2014-

Collection : Библиотека Луткарство / Нови Сад : Позоришни музеј Војводине , 2014-