Studia z Polityki Publicznej

Date :

Editeur / Publisher : Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza , 2014-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : multilingue / Multiple languages

Relation : Studia z Polityki Publicznej / Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie , 2014-