Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti [Ressource électronique]

Date :

Editeur / Publisher : Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti , 2013-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : anglais / English

Relation : Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičke znanosti / Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti , 1991-1997

Relation : Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za matematičke, fizičke, kemijske i tehničke znanosti. Matematičke znanosti / Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti , 1985-1990

Relation : Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za matematičke, fizičke i tehničke znanosti. Matematičke znanosti / Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti , 1982-1984

Relation : Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti. Matematičke znanosti / Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti , 2003-