Българският театър след 1989 и новата британска драма / Камелия Николова

Date :

Editeur / Publisher : София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски" , 2013

Type : Livre / Book

Langue / Language : bulgare / Bulgarian

ISBN : 978-954-073465-1

Théâtre -- Bulgarie -- 20e siècle

Théâtre -- Bulgarie -- 2000-....

Théâtre (genre littéraire) anglais -- 20e siècle -- Appréciation -- Bulgarie

Théâtre (genre littéraire) anglais -- 2000-.... -- Appréciation -- Bulgarie