ความสำคัญแห่ง "จิต" / พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

Date :

Editeur / Publisher : อุดรธานี : วัดป่าบ้านตาด , ๒๕๔๒ [1999]

Type : Livre / Book

Langue / Language : thaï / Thai

Bouddhisme -- Doctrines

Dhamma (bouddhisme)

Bouddhisme -- Sermons

Vie religieuse -- Thaïlande