ทัศนศิลป์-กวีนิพนธ์ = = Visual art-poems by Tang Chang : / จ่าง แซ่ตั้ง / Tang Chang

Date :

Type : Livre / Book

Langue / Language : thaï / Thai

ISBN : 974-88708-3-9

ISBN : 978-974-88708-3-0

จ่าง แซ่ตั้ง -- 1934-1990 -- Bibliographie

Čhāng Sǣtang -- 1934-1990 -- Bibliographie

Peintures (art) -- Thaïlande

Dessin -- Thaïlande