நம்மைப் போல் பணக்காரர் / ஆங்கில மூலம், நயன்தாரா ஸஹ்கல் ; தமிழில், கி. இராமன்

Date :

Editeur / Publisher : புது தில்லி : சாகித்திய அகாதெமி , 2011

Type : Livre / Book

Langue / Language : tamoul / Tamil

ISBN : 978-81-260-3155-9

ISBN : 81-2603155-7

Sahgal -- Nayantara -- 1927-.... -- Roman

Roman historique tamoul -- Inde -- Tamil Nadu (Inde)

Politique et gouvernement -- Inde -- 1976-1977 -- roman