การเมืองในอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี / สายพิน แก้วงามประเสริฐ

Date :

Editeur / Publisher : กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์มติชน , ๒๕๓๘ [1995]

Type : Livre / Book

Langue / Language : thaï / Thai

ISBN : 974-7115-88-3

ISBN : 978-974-7115-88-8

Femmes et guerre -- Nakhon Ratchasima (Thaïlande : province)

Monuments -- Nakhon Ratchasima (Thaïlande : province)

Sculpture monumentale -- Nakhon Ratchasima (Thaïlande : province)

Sculpture publique -- Aspect politique -- Nakhon Ratchasima (Thaïlande : province)

Collection : ศิลปวัฒนธรรม / กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 1979-

Collection : ศิลปวัฒนธรรม / กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 1979-