סוגיות במינהל הממלכתי בישראל : לאור המקורות האפיגרפיים בימי בית ראשון / יצחק אבישור, מיכאל הלצר

Date :

Type : Livre / Book

Langue / Language : hébreu / Hebrew

EAN : 007500000448

Juifs -- Histoire

Juifs -- Jusqu'à 70

Inscriptions sémitiques