Στα βήματα του Wilhelm Vollgraff : εκατό χρόνια αρχαιολογικής δραστηριότητας στο Άργος = = Sur les pas de Wilhelm Vollgraff : cent ans d'activités archéologiques à Argos / που διοργανώθηκε από την Δ' ΕΠΚΑ και από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών ; επιμέλεια Dominique Mulliez ; σε συνεργασία με την Άννα Μπανάκα-Δημάκη

Date :

Editeur / Publisher : Athènes : Ecole française d'Athènes , cop. 2013

Type : Livre / Book

Langue / Language : grec moderne (après 1453) / Greek, Modern (1453-)

Langue / Language : français / French

ISBN : 978-2-86958-250-7

Catalogue Worldcat

EAN : 9782869582507

Vollgraff -- Wilhelm -- 1876-1967

Archéologie et histoire -- Grèce -- Argos (Grèce) -- Antiquité

Archéologie et histoire -- Grèce -- Argos (Grèce) -- Moyen âge

Préhistoire -- Grèce -- Argos (Grèce)

Céramique grecque -- Grèce -- Argos (Grèce)

Cimetières -- Grèce -- Argos (Grèce)

Architecture grecque -- Grèce -- Argos (Grèce)

Inscriptions grecques -- Grèce -- Argos (Grèce)

Antiquités chrétiennes -- Grèce -- Argos (Grèce)

Monnaies médiévales -- Grèce -- Argos (Grèce)

Antiquités -- Argos (Grèce)

Mulliez, Dominique (Editeur scientifique / editor)

Banáka-Dīmáki, Ánna (19..-....) (Collaborateur / collaborator)

École française d'Athènes (Organisateur de réunion / organizer of meeting)

Eforeía Proïstorikṓn kai Klasikṓn Archaiotī́tōn (4 ; Argos, Grèce) (Organisateur de réunion / organizer of meeting)

Collection : Ελληνογαλλικές έρευνες / Υπουργείο πολιτισμού / Athènes : Ecole française d'Athènes , 1990-

Collection : Ελληνογαλλικές έρευνες / Υπουργείο πολιτισμού / Athènes : Ecole française d'Athènes , 1990-

Résumé / Abstract : "Issu du colloque organisé par la IVe éphorie des antiquités préhisto­riques et classiques et l’École française d’Athènes à l’occasion du centième anniversaire des fouilles françaises à Argos, le présent volume réunit vingt-quatre articles, qui éclairent divers aspects de l’histoire d’ « une cité grecque de 6 000 ans » et de son territoire et, en même temps, reflètent la richesse des travaux qui y sont poursuivis par les deux institutions. Certains traitent de l’histoire de la recherche à Argos, sur les pas de Wilhelm Vollgraff, ainsi que de sa réception auprès des habitants ; d’autres offrent des synthèses bienvenues sur la topographie, sur l’architecture, sur les ateliers céramiques ou sur la période byzantine ; près de la moitié, enfin, publient des fouilles ou du matériel jusque-là inédits sur une période allant de la préhistoire jusqu’à l’époque hellénistique." (4e de couv.)

Résumé / Abstract : Un livret de 38 p. reprenant le sommaire ainsi que tous les résumés des articles présents dans l’ouvrage se trouve en ligne