Shqipëria në dokumentet austro-hungareze vëllimi V (gusht - nëntor), : 1912 / përgatitja dhe redaktimi Akademik Beqir Meta, Prof. Dr. Muharrem Dezhgiu, Prof. Dr. Fatmira Musaj ; Drejtues i Projektit Akad. assoc. Marenglen Verli

Date :

Editeur / Publisher : Tiranë : Qendra e studimeve albanologjike , 2012

Type : Livre / Book

Langue / Language : albanais / Albanian

ISBN : 978-992-814111-8

EAN : 9789928141118

Autonomie et mouvements indépendantistes -- Albanie -- Histoire -- Sources

Relations extérieures -- Albanie -- Autriche -- Sources

Relations extérieures -- Autriche -- Albanie -- Sources

Albanie -- 1878-1912 -- Sources

Albanie -- 1912-1944 -- Sources

Meta, Beqir (1957-....) (Editeur scientifique / editor)

Dezhgiu, Muharrem (Editeur scientifique / editor)

Musaj, Fatmira (Editeur scientifique / editor)

Verli, Marenglen (Directeur de publication / publishing director)