Elektrotehnìka ì elektromehanìka

Date :

Editeur / Publisher : Harkìv : Elektrotehnìka ì elektromehanìka , 2012-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : multilingue / Multiple languages

Relation : Elektrotehnìka ì elektromehanìka / Harkìv : Nacìonalʹnij tehnìčnij unìversitet "Harkìvsʹkij polìtehnìčnij ìnstitut