Ονόματα ἀνδρῶν ἐπἰσήμων ὧν ἐἶναι λέγονται ἁι ἑπόμεναι ἐφεζῆς γνῶμαι

Date :

Type : Livre / Book

Langue / Language : grec ancien (jusqu'à 1453) / Greek, Ancient (to 1453)

Langue / Language : latin / Latin

Grec (langue) -- Grammaire

Philosophie grecque

Aleandro, Gerolamo (1480-1542) (Editeur scientifique / editor)

Bolsec, Mathieu ( 14.. -15..) (Editeur commercial / publisher)

Gourmont, Gilles de (14..-15.. ; imprimeur-libraire) (Imprimeur / printer)

Mazarin, Jules (1602-1661) (Ancien possesseur / former owner)