Sistemnì doslìdženâ ta ìnformacìjnì tehnologìï [Ressource électronique]

Date :

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : multilingue / Multiple languages

Relation : Sistemnì doslìdženâ ta ìnformacìjnì tehnologìi͏̈ / Kiïv : Ìnstitut prikladnogo sistemnogo analìzu NAN Ukraïni ta Mìnosvìti ì nauki Ukraïni , 2001-