Linguistica Pragensia

Date :

Editeur / Publisher : Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta , 2007-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : multilingue / Multiple languages

Relation : Linguistica Pragensia / [Československá akademie věd, Ústav pro jazyk český] / Praha : Academia , 1991-