Vrouwen : Maandelijksch orgaan van het Wereld-vrouwen-comite tegen oorlog en fascisme. Afdeeling Vlaanderen Uitgever : Marcelle Leroy

Date :

Editeur / Publisher : Brussel : [éditeur inconnu] , 1936-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : néerlandais; flamand / Dutch; Flemish