Lyrik från vår egen tid / utgiven av Gunnar Tideström

Date :

Type : Livre / Book

Langue / Language : suédois / Swedish

Poésie suédoise -- 20e siècle -- Anthologies

Classification Dewey : 839.7

Tideström, Gunnar (1906-1985) (Editeur scientifique / editor)

Collection : Skrifter utgivna av Modersmålslärarnas förening / Lund : Gleerup , 1915-1969