Galicja od pierwszego rozbioru do wiosny ludów, 1772-1849 : wybór tekstów źródłowych / opracował i wstępem poprzedzil Marian Tyrowicz

Date :

Editeur / Publisher : Kraków : Wydawn. Zakładu im. Ossolinskich , 1956

Type : Livre / Book

Langue / Language : polonais / Polish

Tyrowicz, Marian (Editeur scientifique / editor)