Γνωμολογίά Gnomologiá Index eorum quæ in hoc volumine, quam gnomologiam .i. moraliũ sententiarum collectanea merito appelles, cõpreheduntur... Addita sunt fini rudimenta quędam Gręca, cũ dñica angelica & aliis quibusdam piis orationibus. Quæ omnia & bonos mores, & una Gręcas literas desiderantibus nõ parum conducant.

Date :

Type : Livre / Book

Langue / Language : grec ancien (jusqu'à 1453) / Greek, Ancient (to 1453)

Catalogue Worldcat

Oeuvre liée : Dits des sept sages

Tissard, François (1460?-1508) (Editeur scientifique / editor)

Aleandro, Gerolamo (1480-1542) (Editeur scientifique / editor)

Brillac, Claude de (14..-15..) (Dédicataire / dedicatee)

Bolsec, Mathieu ( 14.. -15..) (Editeur commercial / publisher)

Gillis, Pieter (1486-1533) (Ancien possesseur / former owner)

Mazarin, Jules (1602-1661) (Ancien possesseur / former owner)