Το κίνημα των "Καρμανιόλων" στη Σάμο 1805-1812 : με ανέκδοτα έγγραφα / Αλέξης Σεβαστάκης

Date :

Editeur / Publisher : Αθήνα : Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου , 1996

Type : Livre / Book

Langue / Language : grec moderne (après 1453) / Greek, Modern (1453-)

ISBN : 960-853058-X

Catalogue Worldcat

Samos (Grèce ; île) -- 19e siècle

Collection : Βιβλιοθήκη επιστημονικών εκδόσεων / Πνευματικό ίδρυμα Σάμου "Νικόλαος Δημητρίου" / Αθήνα : Πορεία , 1994

Collection : Βιβλιοθήκη επιστημονικών εκδόσεων / Πνευματικό ίδρυμα Σάμου "Νικόλαος Δημητρίου" / Αθήνα : Πορεία , 1994