Sołectwa i sołtysi / [Przedmowe ̨napisał Wincenty Kawalec]

Date :

Editeur / Publisher : Warszawa : Statystyka Regionalna , 1968

Type : Livre / Book

Langue / Language : polonais / Polish

Kawalec, Wincenty (Préfacier, etc. / author of introd)

Pologne. Główny urza̜d statystyczny (Editeur scientifique / editor)