O entroido ou os praceres da carne / Xosé Ramón Mariño Ferro

Date :

Editeur / Publisher : Sada (A Coruña) : Ediciós do Castro , impr. 2003

Type : Livre / Book

Langue / Language : galicien / Galician

ISBN : 84-8485-099-4

ISBN : 978-84-8485-099-1

Carnavals -- Espagne -- Galice (Espagne ; Communauté autonome)

Coutumes alimentaires -- Espagne -- Galice (Espagne ; Communauté autonome)

Moeurs et coutumes -- Galice (Espagne ; Communauté autonome)

Collection : Cuadernos do seminario de Sargadelos / Sada (A Coruña) : Ed. do Castro , 1994-