Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Date :

Editeur / Publisher : Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : anglais / English

Relation : Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis [Ressource électronique] / Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego , 2009-