Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift

Date :

Editeur / Publisher : Helsinki : Stakes , 2001-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : multilingue / Multiple languages

Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning (Editeur scientifique / editor)

Relation : Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift / Helsingfors : Stakes, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården , 1997-