Vous n'auriez pas dû voir cette page, destinée aux moteurs de recherche. Allez plutôt voir du côté de www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SRCH?IKT=12&TRM=147110122.

Teoria faktu społecznego w systemie socjologicsnym Emila Durkheima [Texte imprimé] / Maria Władyka ; Polska akademia nauk

Date :

Editeur / Publisher : Wrocław [etc.] : Ossolińskich , 1974

Type : Livre / Book

Langue / Language : polonais / Polish

Catalogue Worldcat

Durkheim -- Émile -- 1858-1917

Instytut historii nauki, oświaty i techniki (Pologne) (Editeur scientifique / editor)

Collection : Monografie z Dziejów Nauki i Techniki [Texte imprimé] / Wrocław : Zakład Narodowych im. Ossolińskich , 1957-