Trojí samota ve velké zemi : česká literatura v americkém exilu v letech 1938-1968 / Vladimír Papoušek ; [graficky upravil Vladimír Nárožník]

Date :

Editeur / Publisher : Jinočany : H & H , 2001

Type : Livre / Book

Langue / Language : tchèque / Czech

ISBN : 80-86022-88-9

ISBN : 978-80-86022-88-8

Hostovský -- Egon -- 1908-1973

Němeček -- Zdeněk -- 1894-1957

Součková -- Milada -- 1898-1983

Littérature tchèque -- 20e siècle -- États-Unis