Amor e burlas na lírica trobadoresca : un estudo das cantigas paródicas galegoportuguesas / Santiago Gutiérrez García

Date :

Editeur / Publisher : A Coruña : Edicions do Castro , DL 2006

Type : Livre / Book

Langue / Language : galicien / Galician

ISBN : 84-8485-215-6

EAN : 9788484852155

Amour -- Dans la littérature

Raillerie -- Dans la littérature

Poésie portugaise -- Avant 1500 -- Thèmes, motifs

Chansons de troubadours -- Espagne -- Galice (Espagne ; Communauté autonome) -- Thèmes, motifs

Collection : Galicia medieval / publicacións do Seminario do estudos galegos ; dir. da colección Ermelindo Portela / A Coruña : Ed. do Castro , 1996-