Publicatie van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek [Ressource électronique] : wegens eenen te heffen vierden, vijfden en zesden termijn der buitengewoone belasting, geärresteerd by publicatie van den 9 juli 1804 : geärresteerd den 25 maart 1805

Date :

Editeur / Publisher : [Farmington Hills, Mich] : Thomson Gale , 2005

Type : Livre / Book

Langue / Language : néerlandais; flamand / Dutch; Flemish