Biblioteka pisarzy polskich i obcych / sous la dir. de Kazimierz Budzyk

Date :

Editeur / Publisher : warszawa : Książka , 194?-

Langue / Language : polonais / Polish

Budzyk, Kazimierz (1911-1964) (Directeur de publication / publishing director)