Arhiv za zgodovino in narodopisje / Uredil Dr. Fr. Kovačič

Date :

Editeur / Publisher : Maribor : Zgodovinsko društvo v Mariboru , 1930/32-19??

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : slovène / Slovenian