Biblioteka warszawska : pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi

Date :

Editeur / Publisher : Warszawa : Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa , 1873-18??

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : polonais / Polish

Littérature polonaise -- 19e siècle