Numerical mathematics : a journal of Chinese universities / editor-in-chief Zhiming Chen

Date :

Editeur / Publisher : Nanjing : Nanjing University Press , 1992-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : anglais / English

Catalogue Worldcat

Mathématiques -- Périodiques

Classification Dewey : 511

Chen, Zhiming (19..-....) (Editeur scientifique / editor)

Nanjing da xue. Zhongguo xian dai wen xue yan jiu zhong xin (Nanjing, Zhonguo) (Editeur scientifique / editor)

Relation : Numerical mathematics: theory, methods and applications [Ressource électronique] / Hong Kong : Global Science Press