Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada bezpečnostního inženýrství

Date :

Editeur / Publisher : Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava , 2005-2016

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : multilingue / Multiple languages

Relation : Transactions of the VŠB-Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series / Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , 2005-