Arhitektura vizantijskog sveta = = Architecture of the Byzantine world : / Vojislav Korać, Marica Šuput

Date :

Editeur / Publisher : Beograd : Zavod za Ud̂benjke i nastvna sredstva , 2005

Type : Livre / Book

Langue / Language : serbe / Serbian

ISBN : 86-17-12826-7

Architecture byzantine

Šuput, Marica (Traducteur / translator)