Bajki : wybór / Franciszek Dzierżykraj Morawski

Date :

Editeur / Publisher : Warszawa : nakład Gebethnera i Wolffa , [1925]

Type : Livre / Book

Langue / Language : polonais / Polish

Collection : Bibljoteczka uniwersytetów ludowych i młodzież̇y szkolnej / Warszawa : Nakład gebethnera i wolfa , 1909-1940