Quy ché̂ sử dụng lao động đó̂i với các cơ quan nước ngoài tại Thành phó̂ Hò̂ Chí Minh = = Labour employment statute applied to foreign agencies and foreign capital invested enterprises in Ho Chi Minh City :

Date :

Editeur / Publisher : Thành phó̂ Hò̂ Chí Minh : Sở lao động, thương binh xã hội , [1990]

Type : Livre / Book

Langue / Language : vietnamien / Vietnamese