Československo / red. Marie Majerová ; Ministerstvo informaci a osvěty

Date :

Editeur / Publisher : Praha : Ministerstvo informací , 1945-1952

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : tchèque / Czech

Art -- 20e siècle -- Tchécoslovaquie

Majerová, Marie (1882-1967) (Directeur de publication / publishing director)

Ministerstvo informací a osvěty (1921-1990) (Československo) (Editeur scientifique / editor)