Làng xưa phố cũ tập II, / Hoài Việt, Từ Nguyên và Hồ Trọng Khôi chủ trương

Date :

Editeur / Publisher : Paris : Hoài Việt , 1991

Type : Livre / Book

Langue / Language : vietnamien / Vietnamese

Poésie vietnamienne -- 20e siècle

Classification Dewey : 895.92233

Hoài Việt (1931-....) (Editeur scientifique / editor)

Nguyêñ, Tú (biographe) (Editeur scientifique / editor)