Studia gramatyczne bułgarsko-polskie T. III, Ilość, gradacja, osoba / pod red. Violetty Koseskiej-Toszewej

Date :

Editeur / Publisher : Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1989

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : polonais / Polish

Instytut slawistyki (Pologne) (Editeur scientifique / editor)

Collection : Prace Slawistyczne / red. Mieczysław Basaj / Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy , 1977-