Ensiklopedi kebudayaan Jawa / tim penyusun, Dr. Purwadi ... [et al.]

Date :

Editeur / Publisher : Yogyakarta : Bina Media , 2005

Type : Livre / Book

Langue / Language : indonésien / Indonesian

ISBN : 979-9417-87-2

Javanais -- Indonésie -- Encyclopédies