Studia z dziejów wieku XVI / napisał Xawery Liske

Date :

Editeur / Publisher : Poznań : J.K. Żupański , 1867

Type : Livre / Book

Langue / Language : polonais / Polish

Langue / Language : français / French

Langue / Language : latin / Latin