חקרי קבלה ושלוחותיה : מחקרים ומקורות / ישעיה תשבי

Date :

Editeur / Publisher : ירושלים : מאגנס, האוניברסיטה העברית , 5742, [1981-1982]

Type : Livre / Book

Langue / Language : hébreu / Hebrew

ISBN : 965-223-394-3

Kabbale -- Histoire

Collection : Sidrat kiynws / Yrwšalayim : Maʾgnes, haʾwniybrsiṭah haʿIbriyt