Βυζαντινές τοιχογραφίες της Μέσα Μάνης / Nικόλαος B . Δρανδάκης

Date :

Editeur / Publisher : Αθήναι : Αρχαιολογική εταιρεία , 1995

Type : Livre / Book

Langue / Language : grec moderne (après 1453) / Greek, Modern (1453-)

ISBN : 960-703640-9

Peinture et décoration murales byzantines -- Grèce -- Magne (Grèce ; péninsule)

Collection : Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις αρχαιολογικής εταιρείας / Athīnai : Ī en Athīnais Archaiologikī Etaireia , 1851-

Collection : Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις αρχαιολογικής εταιρείας / Athīnai : Ī en Athīnais Archaiologikī Etaireia , 1851-